Naast concrete afspraken ter regeling van de uitvaart zijn er nog verschillende wettelijk voorgeschreven administratieve formaliteiten
die binnen vastgelegde termijnen door de erfgenamen dienen in orde te worden gebracht.

AKTE VAN ERFOPVOLGING
In eerste instantie worden de bankrekeningen en tegoeden daags na het overlijden geblokkeerd. Er dient dan door de administratie (Fod Financiën) op verzoek een akte van bekendheid /akte van erfopvolging opgesteld te worden waaruit blijkt wie recht heeft op de erfenis van de overledene.
Zonder voorlegging van dit document zijn slechts beperkte overschrijvingen mogelijk:
bestaande domiciliëringen zullen niet meer automatisch doorlopen, het afhalen van geld en het dagelijkse gebruik van de bankkaart van de overledene zal gedurende de periode van blokkering niet kunnen gebeuren. Bij een gezamenlijke bankrekening is dit natuurlijk zeer vervelend.

Wij raden dan ook aan de telefoon-, water-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en dergelijke in te lichten.
Op jouw vraag kunnen wij jou de standaard documenten voor zowel overzetten of stopzetten bezorgen.

FISCALE AANGIFTE VAN DE NALATENSCHAP
In tweede  instantie is er de wettelijke verplichting van het indienen van de fiscale aangifte van nalatenschap. Op basis van dit document zal de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) berekenen hoeveel erfbelasting er verschuldigd zal zijn. Dit document bevat 21 pagina’s met informatie over het actief en het passief van de nalatenschap. Dit dient te gebeuren binnen de vier maanden na het overlijden. Wanneer dit niet tijdig en correct gebeurt zullen er boetes verschuldigd zijn.

NOTARIS
Voor het indienen en opmaken van de fiscale aangifte, die veelal een complexe en stresserende aangelegenheid voor de erfgenamen betekent, kan u steeds beroep doen op een notaris die de wettelijk voorgeschreven tarieven zal hanteren. De indiening van de fiscale aangifte nalatenschappen via een notaris zelf is evenwel geen wettelijke verplichting behoudens in de uitdrukkelijk voorgeschreven gevallen zoals bijvoorbeeld het bestaan van een geldig testament of de noodzakelijke bescherming van juridisch onbekwame personen geroepen tot de erfenis.

Misschien heb je al contact met een notaris, zo niet kan je ook via notaris.be op regio zoeken naar een notaris in Zemst of andere steden en gemeenten (klik rechtsboven op de pagina op ‘adresboek’). Op deze website kan je ook extra informatie terugvinden over erven en schenken.

CONSULENTE NALATENSCHAPPEN
Minder bekend is de nalatenschapsconsulente. Voor gewone nalatenschappen kan u bij Laura Nevens terecht. Laura komt bij u langs om te luisteren naar uw noden en zal voor u alle wettelijk voorgeschreven administratieve formaliteiten in orde brengen. Ook zij is gehouden tot discretie van uw dossier en via de rechtspraktijk is zij gespecialiseerd in deze materie. Laura komt na afspraak bij u thuis, kan u deskundig bijstaan in deze aangelegenheid en werkt niet aan de wettelijke voorgeschreven tarieven.
Laura is bereikbaar op 0473 658 651 of via info@lnconsulting.be.